apparater

Synundersökning

Synundersökningen är det första och allra viktigaste steget när du väljer glasögon eller kontaktlinser. Den visar vilket synfel du har och vilka styrkor som behövs för att du ska få bästa möjliga syn. Vid mätning för progressiva glas kontrollerar vi även ditt individuella synbeteende för bästa möjliga syn i ditt dagliga liv. Vår synundersökning tar ca en timme och alltid av en legitimerad optiker.

Vi är kvalitetscertifierade enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi dig alltid till en ögonläkare.

Ring oss på tel. 0171–338 15 och boka tid för en riktig synundersökning!

Trafiksyn

Vi utför även synundersökning för körkortstillstånd (2 kap. ). Detta är en mindre omfattande men livsviktig undersökning som tar ungefär 15 minuter. Omedelbart efter undersökningen skickas resultatet digitalt till Transportstyrelsen. Ring oss på tel. 0171–338 15 och boka tid!

Synundersökning för bildskärmsglasögon

Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning som bekostas av arbetsgivaren.
Om synundersökningen visar att arbetstagaren behöver särskilt anpassade arbetsglasögon för bildskärmsarbetet ska denne erhålla sådana på arbetsgivarens bekostnad.

Hos oss kan du göra en synundersökning för bildskärmsglasögon eller som de även kallas – terminalglasögon.
Ring och boka tid på 0171-338 15.